OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Konkurs

                                                                                                                                                                                                    

Image

 
 
Nagrody w konkursie Elektroniczne Ozdoby Świąteczne wręczone
W dniu 19 stycznia 2016 r. w ZSP Nr 3 w Bełchatowie wręczone zostały nagrody w konkursie „Elektroniczne ozdoby świąteczne”.
Serdecznie dziękujemy sponsorom konkursu, którymi była Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie.
Czytaj całość
 
KOMUNIKAT
Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie („nowy” egzamin zawodowy) w sesji maj-lipiec 2016 roku przez uczniów absolwentów upływa 30 stycznia 2016 r.
Deklaracje mogą także składać uczniowie, którzy do tej pory nie zdali egzaminu z danej kwalifikacji (poprawka).
 
Harmonogram
 
KOMUNIKAT
W dniu 21.01.2016 r. o godz. 17.00 w salach lekcyjnych odbędą się zebrania rodziców z wychowawcami klas.
Następnie odbędą się konsultacje rodziców z nauczycielami.
 
1% podatku na rzecz szkoły

Dziękując Państwu za dotychczasowe zaangażowanie, zapraszamy do udziału i kontynuowania uczestnictwa w akcji przekazywania 1% podatku na rzecz szkoły.
Aby wesprzeć nasze działania wystarczy wypełnić zeznanie podatkowe zgodnie z poniższym wzorem.

Image

 

 
Oferta pracy
SEMPERTRANS stanowi jeden z czterech segmentów Semperit Group, światowej rangi przedsiębiorstwa działającego w branży przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych. Semperit Group oferuje szeroki wachlarz asortymentu, od rękawic, przez węże gumowe, taśmy przenośnikowe aż po produkty specjalnie formowane. Tym samym zapewnił sobie wiodącą w świecie pozycję w biznesie, koncentrując się na kluczowych działaniach i efektywnej strategii rozwoju.

Obecnie do naszej lokalizacji w Polsce, w Rogowcu k/Bełchatowa poszukujemy kandydatów na stanowisko:
Elektryk - Automatyk
Miejsce Pracy: Rogowiec (pow. bełchatowski)
Czytaj całość
 
Zapraszamy do konkursu
Zapraszamy serdecznie do udziału w IV Powiatowym Konkursie „Oblicza ekonomii - ubezpieczenia". Organizatorem konkursu jest nasza szkoła. Na początek trzeba przygotować prezentację multimedialną na temat ubezpieczeń. Wszystkie tematy prezentacji podane są w regulaminie konkursu. Prezentacja powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) bądź w programie Impress (pakiet OpenOffice) i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach. W drugim etapie konkursu należy  zaprezentować wykonaną pracę a w trzecim napisać test wiedzy. Patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Bełchatowskiego.
Zgłoszenie do pani Joanny Napory i pani Małgorzaty Warzyńskiej.
 
Elektroniczne ozdoby świąteczne
Wyniki konkursu "Elektroniczne ozdoby świąteczne" organizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie.
 
Przedmiotem Konkursu było przygotowanie przez uczestników: własnoręcznie wykonanej ozdoby świątecznej; wykazu materiałów z których została wykonana; w przypadku ozdoby interaktywnej krótki opis działania; uzasadnienia dlaczego powinna być uznana za najciekawszą.
Do konkursu zostało zgłoszonych siedem prac. Przy ocenie prac konkursowych brano pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tematyką konkursu, pomysłowość autora, oryginalność i kreatywność oraz ciekawy sposób ujęcia tematu.
Czytaj całość
 
Oferta pracy dla spawaczy
BINŻ S.A. przyjmie spawaczy do wytwórni w Rogowcu (koło elektrowni). Informacje u dyrektora szkoły.
 
KOMUNIKAT
Uczniowie zdający egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe są zwolnieni z zajęć lekcyjnych jedynie na czas trwania egzaminu.
 
Konkurs Wiedzy o Krajach Anglo- i Niemieckojęzycznych
Dnia 07.01.2016r. odbyła się w naszej szkole kolejna edycja konkursu Wiedzy o Krajach Anglo- i Niemieckojęzycznych dla uczniów klas pierwszych i drugich zorganizowana przez nauczycieli języka angielskiego: p. A. Jaszczak, M. Chmielewską, I. Jarzecką, I. Krawczyk, M. Luter i niemieckiego: p. R. Bartoszewską, B. Stolecką. W pierwszym etapie konkursu uczniowie napisali test wiedzy w języku niemieckim i angielskim. Następnie uczniowie z najlepszymi wynikami zakwalifikowali się do drugiego etapu, który polegał na odpowiedzi ustnej.
Czytaj całość
 
XXIX Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
20 listopada 2015r. w naszej szkole odbyły się szkolne zawody XXIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. W eliminacjach uczestniczyli uczniowie klas 3 i 4 Technikum Energetycznego, uczący się w zawodzie technik budownictwa. Mamy wyniki rywalizacji.

Do zawodów okręgowych, które odbędą się w dniu 5 marca 2016 r. w Wieluniu zakwalifikowali się:
1. Radosław Siciarz 3 Be TE
2. Kamil Waleszczyk 4 Be TE
3. Przemysław Bilas 4 Be TE
4. Wiktor Berliński 4 Be TE
Czytaj całość
 
OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY
1. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

    a. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla

    b. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
Czytaj całość
 
KOMUNIKAT
Część praktyczna (z wykonaniem) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

• Kwalifikacja B.18 (technik budownictwa – III Be TE)
• Kwalifikacja E.12 (technik informatyk - III Ie TE)
• Kwalifikacja E.24 (technik elektryk – IV De TE)
• Kwalifikacja E.7 (technik elektryk-III De TE)
• Kwalifikacja E.7 (elektryk-III b ZSZ)
• Kwalifikacja B.8 (monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych-III j ZSZ)
• Kwalifikacja B.5 (monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie-II t ZSZ)

Część praktyczna (dokument wykonany na komputerze) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

• Kwalifikacja B.30 (technik budownictwa – IV Be TE)
• Kwalifikacja E.14 (technik informatyk - IV Ie TE)
• Kwalifikacja M.44 (technik mechanik – IV Me TE)

Egzamin odbywa się zgodnie z załączonym harmonogramem.

Na egzamin uczniowie zobowiązani są przyjść  z dowodem tożsamości (np. dowód osobisty, legitymacja uczniowska, paszport) i czarnym długopisem na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu.
 
KOMUNIKAT
Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

15 stycznia (piątek) 2016 roku, godzina 9:00
• technik energetyk - kwalifikacja E.22 (sala nr 120) – klasa IV Ee TE
• technik górnictwa odkrywkowego – kwalifikacja M.10 (sala nr 122) – klasa IV Ge TE
 
15 stycznia (piątek) 2016 roku, godzina 13:00,
sala nr 120
• technik energetyk – kwalifikacja E.23 – klasa IV Ee TE
• technik górnictwa odkrywkowego – kwalifikacja M.41 – klasa IV Ge TE
sala nr 122
• technik budownictwa – kwalifikacja B.33 – klasa IV Be
• technik elektronik – kwalifikacja E.20 – klasa IV Ce TE

Na egzamin w wyżej wymienionych kwalifikacjach zdający zobowiązani są przyjść z dowodem tożsamości (np. dowód osobisty, legitymacja uczniowska, paszport), czarnym długopisem oraz własnymi przyborami (kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka) na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu.
UWAGA: W przypadku kwalifikacji E.20 można korzystać z kalkulatora z funkcjami trygonometrycznymi.
 
KOMUNIKAT
W dniu 14.01.2016 r. (czwartek) odbędzie się część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:
godzina 10:00 - aula
• technik budownictwa z zakresu kwalifikacji wykonywanie robót murarskich i tynkarskich – B.18 dla uczniów klasy III Be TE,
• technik elektryk z zakresu kwalifikacji montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych - E.7 dla uczniów klasy III De TE,
• technik informatyk z zakresu kwalifikacji montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych  – E.12 dla uczniów klasy III Ie TE,
• technik energetyk z zakresu kwalifikacji eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej – E.22 dla uczniów klasy IV Ee TE.
Czytaj całość
 
Życzenia

                                                                                                                                                                                                    

Image

 

 
Bożonarodzeniowe Misterium dla uczniów Energetyka
W dniu 18.12.2015 r. w naszej szkole odbyło się przedstawienie Bożonarodzeniowego Misterium, które zaprezentowali uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego z klasy I strażacko – wojskowej oraz klasy III o profilu policyjnym. Przy dźwiękach kolęd uczniowie odegrali scenę wydarzeń z Betlejem.
Czytaj całość
 
40 lat minęło - czyli jak zrobili dobrą szkołę
Cytując słowa piosenki, można powiedzieć: "czterdzieści lat minęło jak jeden dzień", a skoro tak, to pojawiła się świetna okazja, by uczcić tak piękne urodziny Energetyka. Świeczki na urodzinowym torcie zapłonęły 17 grudnia. Czcigodny jubilat powitał przybyłych na uroczystość gości, wśród których znaleźli się: wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Włodzimierz Kula, łódzki wicekurator oświaty Konrad Czyżyński, Przewodnicząca Rady Powiatu Bełchatowskiego Dorota Pędziwiatr, Wicestarosta Powiatu Bełchatowskiego Grzegorz Gryczka, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bełchatowie Elżbieta Naturalna, Elwira Antońska Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Bełchatowa reprezentująca Panią Prezydent Mariolę Czechowską, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Bełchatowie Jolanta Pawlikowska, Wójt Gminy Kluki Karol Sikora, członkowie Zarządu Powiatu w Bełchatowie, radni powiatowi i miejscy, Kazimierz Kozioł Dyrektora Oddziału PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, Krzysztof Kaczmarek reprezentujący Dyrektora Oddziału PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, dziekan dekanatu bełchatowskiego ksiądz kanonik Zbigniew Zgoda, były Prezydenta Bełchatowa Tadeusz Rozpara, profesorowie, wykładowcy i pracownicy wyższych uczelni, komendanci, oficerowie służb mundurowych, naczelnicy, koordynatorzy i pracownicy wydziałów Starostwa Powiatowego, dyrektorzy powiatowych i miejskich szkół i placówek oświatowych, prezesi firm, klubów sportowych, dyrektorzy instytucji, przedsiębiorcy, przedstawiciele stowarzyszeń i związków zawodowych, emerytowani oraz obecni pracownicy szkoły i Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice, obecni uczniowie i absolwenci naszej szkoły, przedstawicieli mediów.
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 20 z 694

Misja szkoły

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom XXI wieku”