OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Szkoleniowy obóz wakacyjny
Polski System Walki Wręcz HALLER zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkoleniowy obóz wakacyjny, który odbędzie się w dniach 08-15 sierpnia 2014 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli.
Czytaj całość
 
Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym
 
Egzaminy poprawkowe
 
Bezpłatny Kurs Maturalny z Matematyki
Image
 
 
Termin odbioru świadectw maturalnych
Świadectwa maturalne wydawane będą w dn. 27.06.2014 r. od godz. 11.30 do godz. 13.30 w sali nr 60.
Do 04.07.2014 r. absolwenci mają prawo złożyć w sekretariacie szkoły pisemne oświadczenia a o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego.
 
O G Ł O S Z E N I E
Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas: I, II LO; I, II, III TE; I, II ZSZ rozpocznie się w dniu 27.06.2014 r. (piątek) o godzinie 9.00 w auli szkolnej. Następnie odbędą się spotkania uczniów z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.
 
Komunikat
Uczniowie, którzy ukończyli II edycję kursu z zakresu EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH DO 1 KV „E” w ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy”, proszeni są o odebranie w ZSP nr 3 zaświadczeń o ukończeniu kursu i uprawnień SEP – pokój nr 33.
Po odbiór należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 
Kursy w ENERGETYKU
Grupa uczniów Technikum Energetycznego i I Zasadniczej Szkoły Zawodowej wzięła udział w II edycji kursu z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV "E" oraz kursu dla kierowców operatorów wózków jezdniowych. Oba kursy składały się z zajęć teoretycznych i praktycznych i zakończyły się egzaminem. Sporą grupę uczestników II edycji stanowili uczniowie ostatnich klas ZSP nr 3, dla których była to ostatnia szansa na udział w proponowanych przez szkołę zajęciach.
Czytaj całość
 
Praktyki w zakładach pracy
Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum Energetycznego, którzy brali udział w kursach kwalifikacyjnych w ramach II edycji projektu unijnego "Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatowie" uczestniczyli w trwających 2 godziny zajęciach praktycznych w zakładach pracy.
Czytaj całość
 
Egzaminy klasyfikacyjne
Egzaminy klasyfikacyjne - czerwiec 2014.
 
U W A G A
Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum odbędzie się w następujących terminach:

- 24.06.2014 r. (wtorek) godzina 9.00 - technik mechanik – sala nr 122
- 24.06.2014 r. (wtorek) godzina 9.00 - technik górnictwa odkrywkowego - sala nr 11
- 24.06.2014 r. (wtorek) godzina 9.00 - technik górnictwa odkrywkowego – sala nr 111 (Ł. Słok)
- 24.06.2014 r. (wtorek) godzina 9.00 - technik budownictwa - aula
- 24.06.2014 r. (wtorek) godzina 9.00 - technik budownictwa - sala nr 120 (M. Wróblewski, A. Frukacz)
Czytaj całość
 
K O M U N I K A T
Informuję, że dzień 23.06.2014 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
 
U W A G A
W dniu 23.06.2014 r. (poniedziałek) o godzinie 12.00 odbędzie się pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach:

- przed aulą:
• ślusarz
• elektryk
• elektromechanik
• technolog robót wykończeniowych w budownictwie
• monter instalacji i urządzeń sanitarnych
Czytaj całość
 
Ogłoszenie
Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas III I Zasadniczej Szkoły Zawodowej rozpocznie się w dniu 13.06.2014 r. (piątek) o godzinie 9.00 w czytelni szkolnej.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 14 z 441

Misja szkoły

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom XXI wieku”