OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
KOMUNIKAT
W dniu 8.09.2015 r. (wtorek) odbędzie się część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:
godzina 10:00 – przed aulą
- technik górnictwa odkrywkowego z zakresu kwalifikacji eksploatacja złóż metodą odkrywkową – M.10. dla ucznia klasy IV Ge TE,
- technik elektryk z zakresu kwalifikacji montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych – E.7. dla uczniów klasy IV De TE,
- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych z zakresu kwalifikacji wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych – B.8. dla absolwentów ZSZ,
- elektryk z zakresu kwalifikacji montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych – E.7. dla absolwentów ZSZ.

Na egzamin zdający zobowiązani są przyjść z dowodem tożsamości (np. dowód osobisty, legitymacja uczniowska, paszport)  i długopisem z czarnym wkładem na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. Podczas egzaminu można korzystać z kalkulatora prostego.
 
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016
W dniu 01.09.2015 r. o godz. 9.00 w auli szkolnej odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do przybycia na aulę o godz. 8.45. Następnie odbędą się spotkania uczniów z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.
 
Zebranie Rady Pedagogicznej
W dniu 31 sierpnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali nr 11 odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej.
 
Termin odbioru świadectw i dyplomów zawodowych
Odbiór świadectw potwierdzajacych kwalifikacje w zawodzie oraz dyplomów potwierdzajacych kwalifikacje zawodowe nastąpi w dniu 28 sierpnia 2015 roku w godzinach od 12:00 do 14:00 w sali nr 60.
 
Egzaminy poprawkowe
 
Zespoły nadzorujące egzamin maturalny
 
Wiarygodne technikum
Technikum Energetyczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie zgłosiło się do programu „Wiarygodna Szkoła”, by poddać weryfikacji wyniki swoich uczniów, bazę dydaktyczną, ofertę edukacyjną, kwalifikacje kadry i różnorodne osiągnięcia placówki, wyróżniające ją na mapie oświatowej regionu. Okazało się najlepsze wśród ponad 80 techników z całego kraju. Weryfikacji poddano ponad 800 szkół wszystkich szczebli.

Czytaj całość
 
Bezpłatny kurs maturalny z matematyki
Nie zdałeś MATURY „starej” lub „nowej” Z MATEMATYKI?

Zapraszamy przyszłych studentów SPOŁECZNEJ AKADEMII NAUK na bezpłatny KURS MATURALNY Z MATEMATYKI. Przy pomocy nauczycieli będziecie mieli szansę uzupełnić wiedzę i jeszcze raz przećwiczyć arkusze maturalne, a w rezultacie uzyskać wymarzą przepustkę na uczelnię wyższą, jaką jest świadectwo maturalne.
Czytaj całość
 
Egzamin maturalny w terminie poprawkowym
Egzamin maturalny w terminie poprawkowym - 25.08.2015 r. godz. 9.00.

1. Matematyka i j. polski („stary” egzamin maturalny) – LO +TE – HOL PRZED AULĄ.
2. Język polski (praca pisana na komputerze) – SALA 111.
3. Matematyka (uczniowie z dostosowaniami) – SALA 120.
4. Język niemiecki (TE) – SALA 122.
5. Język angielski (TE) – SALA 102.
6. Matematyka i j. polski („nowy” egzamin maturalny) – LO – CZYTELNIA.

Zdający zobowiązani są stawić się na egzamin maturalny o godz. 8.30  z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Szkoła zapewnia zdającym następujące pomoce: tablice matematyczne, kalkulator prosty, słownik poprawnej polszczyzny, słownik ortograficzny.
 
Ogłoszenie
BinŻ Spółka Akcyjna zatrudni pracowników na stanowisko spawacza.
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o zgłaszanie się na Wytwórnię Konstrukcji Stalowych w Rogowcu, ul. Instalacyjna 15 w godzinach 9.30 – 10.00. Dodatkowe informacje dostępne również pod nr telefonu 44/735-19-62.
 
Egzaminy poprawkowe
Harmonogram egzaminów poprawkowych sierpień 2015 r.
 
Termin odbioru świadectw maturalnych
Świadectwa maturalne wydawane będą w dn. 30.06.2015 r. od godz. 11.30 do godz. 13.00 w sali nr 60.
Do 07.07.2015 r. absolwenci mają prawo złożyć w sekretariacie szkoły pisemne oświadczenia a o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego.
 
O G Ł O S Z E N I E
Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas: I, II LO; I, II, III TE; I, II, III ZSZ rozpocznie się w dniu 26.06.2015 r. (piątek) o godzinie 10.00 w auli szkolnej. Następnie odbędą się spotkania uczniów z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.
 
Informacja
Prosimy uczniów o zgłaszanie się do sekretariatu w celu wpisania numeru PESEL na legitymacji szkolnej. Legitymacje bez numeru PESEL, będą traktowane jako nieważne i nie dające uprawnień do ulgowego przejazdu.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 14 z 619

Misja szkoły

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom XXI wieku”