OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
KOMUNIKAT
W dniu 15 i 16.09.2014 r. w sali nr 11 odbędzie się szkolenie z zakresu procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015.
Harmonogram szkolenia
- 15.09.14 r. (poniedziałek) – 4 godz. lekcyjna  - klasa IVB Be i IV Ie
- 16.09.14 r. (wtorek) – 2 godz. lekcyjna – klasa III p LO, III s/p LO, III w LO,
- 16.09.14 r. (wtorek) – 3 godz. lekcyjna – klasa IV Ce/Te, IV Me, IV Ge, IV De.
Obecność obowiązkowa.
Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele mający w tym czasie zajęcia.
 
Oferta pracy
JESTEŚ BEZ PRACY?
UCZYSZ SIĘ I CHCESZ DOROBIĆ?
SZUKASZ KRÓTKOTERMINOWEJ PRACY?
Czytaj całość
 
Podniesienie kwalifikacji zawodowych
Podsumowanie projektu Starostwa Powiatowego „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów w zakresie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” II edycja - odbędzie się 18 września 2014 r. w sali nr 11 o godzinie 10.00.
 
XIII edycja Konkursu na pracę pisemną o tematyce ekonomicznej
Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej XIII edycji Konkursu na pracę pisemną o tematyce ekonomicznej. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem Konkursu jest pogłębienie zainteresowań młodzieży ekonomią i sprawdzenie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej.

Temat pracy: Od pasji do pensji! Czy Twoje hobby mogłoby stać się sposobem na zarabianie pieniędzy?
Czytaj całość
 
Szkolna internetowa gra giełdowa
Od 1 września 2014 r.  rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej - 13 już edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej (SIGG) i kursu e-learningowego poświęconego finansom i giełdzie.
Szkolna Internetowa Gra Giełdowa od praktycznej strony uczy młodych ludzi inwestowania na giełdzie, analizowania sytuacji na rynkach, podejmowania decyzji i pracy w grupie. W projekcie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy prześlą formularz zgłoszeniowy na stronie gry. Dzięki dostępowi do giełdowego systemu transakcyjnego, zespoły uczestniczące w Grze (3-4 uczniów pod opieką nauczyciela) mogą zainwestować wirtualne 100 000 zł w akcje spółek z indeksu WIG30 i mWIG40 notowanych na warszawskim parkiecie.
Czytaj całość
 
Komunikat!
W dniu 18.09.2014 r. (czwartek) o godzinie 17.00 w auli szkolnej odbędzie się spotkanie dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów klas: I-II LO, I-III TE i I-II ZSZ.
Następnie odbędą się spotkania rodziców z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.
 
Komunikat!
W dniu 17.09.2014 r. (środa) o godzinie 17.00 w auli szkolnej odbędzie się spotkanie dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów klas: III LO, IV TE i III ZSZ.
Następnie odbędą się spotkania rodziców z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.
 
UWAGA!!!
Od 3 września 2014 r. rozpocznie się w ZSP nr 3 rekrutacja do projektu "Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatowie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rekrutacja prowadzona będzie do następujących kursów:
- szkolenie dla kierowców operatorów wózków jezdniowych (III edycja),
- szkolenia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV „E” (III edycja),
- szkolenie w zakresie spawania blach i rur metodą MAG 135 (I edycja).

Czytaj całość
 
UWAGA!!!
Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z zakresu kwalifikacji montaż systemów suchej zabudowy – B.5 dla uczniów klasy IIIt ZSZ odbędzie się w Centrum Kształcenia Praktycznego (sala nr 22).
Czytaj całość
 
UWAGA!!!
W dniu 8.09.2014 r. (poniedziałek) w sali nr 1 (przed aulą) odbędzie się część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z zakresu kwalifikacji montaż systemów suchej zabudowy – B.5 dla uczniów klasy IIIt ZSZ, godz. 10:00.
Na egzamin zdający zobowiązani są przyjść z dowodem tożsamości (np. dowód osobisty, legitymacja uczniowska, paszport) i długopisem z czarnym wkładem na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu.
Czytaj całość
 
NOWY NABÓR !!!
Wraz z początkiem roku szkolnego 2014/2015 już po raz drugi w ZSP nr 3 i ZSP nr 4 w Bełchatowie oraz ZSP w Zelowie i SOSW w Bełchatowie rozpoczyna się rekrutacja uczniów do projektu pn.: "WIEDZA MOJĄ SZANSĄ - dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół zawodowych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj całość

 
Uroczystości 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej w Grocholicach i na Borowskich Górach
Tradycyjnie w pierwszą sobotę i niedzielę września w naszym regionie odbywają się uroczyste obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej.
W tym roku przypadło to 6 i 7 września. W sobotę 6 września w Kościele w Grocholicach odbyła się Msza Święta w Intencji Ojczyzny oraz żołnierzy poległych we Wrześniu 1939 roku. Podczas uroczystości wręczono statuetki „Rogatywka ppor. Zawilskiego”. Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy przeszli na cmentarz, gdzie znajdują się groby poległych żołnierzy w pierwszych dniach września 1939 roku i pomnik upamiętniający bohaterstwo obrońców. Po okolicznościowych przemówieniach, Apelu Poległych i salwie honorowej złożone zostały pod pomnikiem wiązanki kwiatów.
Czytaj całość
 
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015
1-go września powitaliśmy nowy rok szkolny 2014/2015.
Uroczystość odbyła się w auli szkolnej, w której zgromadziła się cała społeczność szkolna: Dyrekcja szkoły, Rada Pedagogiczna, rodzice i uczniowie.
W tym roku uroczystość miała wyjątkową oprawę. Było to powiatowe rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem Starosty Powiatu Bełchatowskiego Pana Szczepana Chrzęsta, Przewodniczącego Radu Powiatu w Bełchatowie Pana Edwarda Olszewskiego, członków Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z wiceprzewodniczącą Panią Anną Szczęsną, Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie inspektora Sławomira Barasińskiego, zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie starszego kapitana Krzysztofa Kowalczyka, Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Pana Arkadiusza Kubika, Dyrektora Regionalnego Społecznej Akademii Nauk w Łodzi Pana Mirosława Olszewskiego, Dziekana Dekanatu bełchatowskiego Księdza kanonika Zbigniewa Zgody, wiceprzewodniczącej Rady Rodziców Pani Ewy Błażejczyk oraz dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bełchatowski.
Czytaj całość
 
Wyprawka szkolna
Dyrekcja ZSP nr 3 w Bełchatowie informuje, iż uczniowie, którzy będą w roku szkolnym 2014/2015 uczęszczać do klas trzecich, a znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, mogą skorzystać z rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.
Uczniom objętym programem i ich rodzicom przypomina się o konieczności zbierania dowodów zakupu podczas nabywania podręczników i materiałów dydaktycznych. Rachunek musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, symbol klasy, do której będzie uczęszczał w r. szk. 2014/2015, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, materiałów dydaktycznych, kwotę zakupu. Informujemy, że dochód w rodzinie nie może przekroczyć 539 zł a dofinansowanie zakupu podręczników może być do kwoty 445 zł.
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 14 z 457

Misja szkoły

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom XXI wieku”